Earls Colne Manor Court Rolls (ERO D/DPr91 checked with D/DPr71)

30.5.1542 (Tuesday 30 May 1542)

document 63600007

Geo Bieston Jn Sparrowe Thos Rowlte Jn Estaie Jn Ruffle Jn Leffingwell Jn Pennocke Jn Game Wm Fysher Wm Finche Jn Chatterton Jn Clerke Nich Garrard Hen Pullen Hen Prentice Thos Harrison Jn Loveney Jn Leffingwell Clem Sparrowe Jn Brewer Wm Olmested Jn Nicholl